Co je klimatizace?

Klimatizace je zařízení pro úpravu teploty vzduchu uvnitř budov. Jeho hlavní funkcí je snížení či zvýšení teploty a vlhkosti vzduchu, na rozdíl od ventilace (vzduchotechniky), jejíž hlavní funkcí je výměna vzduchu za čerstvý nasávaný z exteriéru (rekuperace).

Vysvětlení vlastností klimatizace

Chladící výkon klimatizace je nejdůležitějším kritériem při výběru klimatizace. Nejčastěji se udává ve wattech nebo kilowattech (W, kW). Neoznačuje spotřebu elektrické energie, ale výkonnost klimatizace. Potřebný odhad chladícího výkonu dokážete vyčíst i ze zjednodušené tabulky podle objemu místnosti (vynásobte délku, šířku a výšku místnosti).

Objem místnosti (m3)Chladící výkon (kW)
502.0
702.6
1003.7
1305.0
1706.0
2007.0

Třída energetické účinnosti musí být zobrazena na energetickém štítku každé klimatizace, která byla uvedena na trh po 1. lednu 2013. Energetická třída přímo úměrně souvisí se spotřebovanou energií. Energetické třídy jsou klasifikovány od A +++ po D v barevných odstínech. Kategorie A +++ až A jsou tím zelenější, čím je sezónní účinnost vyšší, a tedy SEER nebo SCOP údaj vyšší. Klimatizace s energetickou třídou A +++ jsou energeticky nejhospodárnější.

Rozloha místnosti je potřebná k určení výkonu klimatizace. Pro tepelnou zátěž místnosti je nutné zohlednit její rozměr (plochu), zda má či nemá zateplené stěny a strop, velikost oken, světovou orientaci místnosti, počet elektrospotřebičů, počet osob nacházejících se nebo pohybujících se v prostoru.

Ostatní vlastnosti

Tepelné čerpadlo odčerpává energii při nízké teplotě z okolního prostředí a přeměňuje ji na vyšší teplotu tak, aby se dále využila na vytápění. Účinnost tepelného čerpadla je definována při klimatizaci jako topné číslo, které se normálně pohybuje v rozmezí 3 – 5.

Invertor je technologie, která umožňuje plynule řídit otáčky kompresoru a regulovat výkon kompresoru. Zabezpečuje tak plynulý provoz a standardní teplotu v místnosti, protože podle požadované a skutečné teploty v místnosti řídí chod kompresoru. Plynulou provozem se navíc snižuje hlučnost. Invertor sice navýší cenu klimatizační jednotky, ale na druhé straně vám sníží spotřebu elektrické energie až o 40 procent.

Výhody invertoru:

  • Požadovanou teplotu dosáhne rychleji.
  • Doba náběhu je kratší přibližně o 1/3.
  • Úspornost: spotřeba je nižší o 40%.
  • Plynulý rozběh kompresoru.
  • Nižší náklady na energie o 1/3.
  • Bez výkyvů teploty.
  • Snížený výkon má přímý vliv na snížení hlučnosti venkovní jednotky.

Celoroční účinnost je nová metoda pro měření výkonu chlazení a vytápění. Celoroční účinnost, na rozdíl od nominální účinnosti (v minulosti používaná), lépe odráží skutečný výkon klimatizace v reálných podmínkách během celé sezóny. Měří výkon při několika venkovních teplotách a zohledňuje i pomocné režimy, jako například pohotovostní. Určuje, jaká je účinná klimatizační jednotka během topné nebo chladící sezóny.

SEER (z anglického Seasonal Energy Efficiency Ratio) vyjadřuje hodnotu sezónní energetické účinnosti při chlazení. Čím vyšší číslo SEER, tím větší účinnost.

SCOP (z anglického Seasonal Coefficient of Performance) vyjadřuje poměr mezi množstvím vložené a vydané energie. Sezónní koeficient výkonu se používá k vyjádření množství tepla, které je vydáno při vložené energii. Čím vyšší číslo SCOP, tím více tepla.

Roční spotřeba energie je spotřeba energie za rok a udává se v kWh. Vyjadřuje podíl ročního výkonu klimatizační jednotky a SEER (nebo SCOP) v klimatické oblasti. V Evropě se berou v úvahu tři klimatické oblasti – průměrná (označena zelenou barvou na štítku), chladná (označená modrou) a teplá (označená červenou).

Hladina akustického tlaku (level of sound pressure) je míra hluku, kterou naměříme v závislosti na vzdálenosti od zdroje zvuku, od jeho umístění a od okolního prostředí. Akustický tlak se označuje písmeny Lp a udává se v decibelech (dB).

Intenzita hluku v dB (A)Hlučnost
0Práh slyšitelnosti
20Extrémně nízká
40Velmi nízká
60Středně hlasitá
80Velmi hlasitá
100Extrémně vysoká
120Práh bolesti

Jak si vybrat klimatizaci? Více se dočtete zde.